موتوواش پودر قطعه شویی موتوواش صنعتی و آلومینیوم شور و چدن شور مواد سبز م.اد اولتراسونیکپودر قطعه شویی موتوواش مواد قطعه شور چربیگیر سیلندر سیلندرشور

،چربیگیر، قابلیت شستشو با تمامی دستگاه های قطعه شویی شستشوی صد در صدی چربی قطعات آلومینیومی و چدنی، به صورت همزمان (آلومینیوم شور و چدن شور)، ضد کف، ضد خوردگی، ضد سیاهی، ضد سفیدک، براق کنندگی و قابلیت نگهداری تا ۱ سال

پودر قطعه شویی موتوواش مواد قطعه شور چربیگیر سیلندر سیلندرشور

پودر قطعه شویی دوگانه ویژه

موتوواش پودر قطعه شویی موتوواش صنعتی و آلومینیوم شور و چدن شور مواد سبز م.اد اولتراسونیکمایع قطعه شور موتوواش قطعه شویی مواد قطعه شور

جهت شستشوی قطعات صنعتی و آلومینیومی، با قابلیت اسپری برروی قطعه آلومینیومی

مایع قطعه شور موتوواش قطعه شویی مواد قطعه شور

مایع قطعه شور موتوواش

محصولات موتوواش

پودر التراسونیک سبز موتوواش

پودر التراسونیک سبز موتوواش (مخصوص دستگاه التراسونیک)

شروع از ریال

پودر قطعه شویی موتوواش مواد قطعه شور چربیگیر سیلندر سیلندرشور

پودر قطعه شویی موتوواش

شروع از ریال

مایع قطعه شور موتوواش قطعه شویی مواد قطعه شور

مایع قطعه شور موتوواش

شروع از ریال

درباره قطعه شورها بیشتر بدانید

موتوواش پودر قطعه شویی موتوواش صنعتی و آلومینیوم شور و چدن شور فلاکس لحیم کاری مواد اولتراسونیکپودر قطعه شویی موتوواش
,

پودر قطعه شور دوگانه ویژه موتوواش (قیمت + مزایا):

پودر قطعه شور دوگانه ویژه موتوواش: پودر قطعه شور دوگانه ویژه شامل آلومینیوم شور و چدن شور موتوواش جهت شستشوی انواع قطعات شامل: سیلندر، سرسیلندر ، موتور ، گیربکس و شستشوی دیگر قطعات المینیومی و چدنی می باشد. پودر جرم گیر و چربی گیر موتوو…