دستگاه قطعه شویی دستگاه قطعه شور

معرفی بهترین دستگاه قطعه شویی بازار + روش کار دستگاه قطعه شور

دستگاه قطعه شور دستگاه های قطعه شویی از کاربردی ترین دستگاه های صنعتی در صنعت قطعه شویی و کارگاههای تراشکاری، سوپاپ تراشی و میللنگ تراشی هستند که با استفاده از پودرهای دوگانه شور ویژه و یا سوپرویژه موتوواش در داخل مخزن دستگاه، کلیه قطعات دیزلی و بن…